Drilldans

Drilldans aspiranter

Våre aspiranter trener en time i uka. Lek, dans, miljø, samhold og treningsglede er alltid viktig, men aspirantene lærer også kroppsbeherskelse og grunnleggende drillteknikk. De lærer å marsjere, individuelle drillrutiner og drilldansprogram sammen med aspiranttroppen.


Målsetningene for aspirantene er å kunne marsjere og drille i 17. mai toget. Som et selvstendig drillkorps ønsker vi å satse på konkurransedrill innenfor drilldans.


Erfaren drilldanser

Hvis du har drillet i mer enn to år i en annen tropp eller et korps behøver du ikke å vente til sesongstart med å begynne i Indre Østfold Drill, men vi begynner å øve på konkurranseprogram helt fra starten av sesongen, så du må være medlem fra sesongoppstart for å kunne være med i konkurranse.


Voksen drilldanser

Hvis du har drillet tidligere, har hatt en pause og ønsker å drille igjen - eller er en "voksen" som har lyst til å begynne med drill - da er Infinity troppen for deg! Her er det meningen å kunne ha individuelt ambisjonsnivå og stor fleksibilitet.